× Ana Sayfa HAKKIMIZDA KİK KARARLARI YARGI KARARLARI MEVZUATLAR SON YAYINLANANLAR İletişim

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi


WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. KULLANIM KOŞULLARI

 

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 

1.2. Bu SİTE' de sunulan tüm bilgiler, Seyitnizam Mh. Demircilersitesi 8. Yol No;73, Kat:1, Da:111, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde mukim Akelsan Group Danışmanlık Ltd. Şti. DAVUTPAŞA V.D-167 056 9877 (bundan böyle kısaca "ŞİRKET" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi ŞİRKET olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ŞİRKET'e aittir.

 

1.3. İşbu kullanım koşullarını ŞİRKET gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayın tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ŞİRKET tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

1.5. ŞİRKET bu SİTE de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

2. TANIMLAR

 

2.1. SİTE: ŞİRKET tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.ihalerehberim.com.tr isimli web sitesidir.

 

2.2. ÜYE: ŞİRKET den ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ŞİRKET 'ce üyelikleri onaylanarak ŞİRKET 'e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurum/kuruluşların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ye verilmez.

 

2.3. KULLANICI: ŞİRKET, web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

 

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen E-MAİL adresinden onaylama maili göndermesi ile ŞİRKET'in KULLANICI 'nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

 

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

 

2.6. İÇERİK: SİTE de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

 

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ŞİRKET arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir. ÜYE, bunun dışındaki bilgilerin gizli tutulması gerekli kişisel veri olarak kabul edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

 

3.1. ŞİRKET’in SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Kamu İhale Danışmanlık Hizmetidir.

 

3.2. ŞİRKET'in, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; www.ihalerehberim.com.tr adresinde yazılı alanlarda belirtilen şartlarda hizmet sunmaktır.

 

3.3. ŞİRKET, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş sayılacaktır.

 

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların ŞİRKET tarafından belirlenecek ve SİTE nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. ŞİRKET, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş sayılacaktır.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. SİTE üzerinden, ŞİRKET 'nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE 'lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’ya/ÜYE’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ŞİRKET 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’nın/ÜYE’nin kendi sorumluluğundadır. ŞİRKET bu tür link verilen web SİTE lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

 

4.2. ŞİRKET, SİTE 'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ŞİRKET 'nın SİTE 'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE deki, yüklenmeye ( download ) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın/ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ŞİRKET sorumlu değildir.

 

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın/ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ŞİRKET sorumlu değildir.

 

4.4. ŞİRKET, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTEyi kullanma koşulları ile SİTE de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE nin kullanımı ya da SİTE ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

 

ŞİRKET, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ŞİRKET 'in,  işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ŞİRKET çalışanlarının ve yöneticilerinin, ŞİRKET yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ŞİRKET, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

4.6. SİTE yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’nın/ÜYE’nin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ŞİRKET ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI’nın/ÜYE’nin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ŞİRKET 'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

4.7. İşbu SİTE nin sahibi ŞİRKET tir. Bu SİTE de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE nin sunumu ŞİRKET 'in ya da ŞİRKET 'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI/ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ŞİRKET ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI/ÜYE, ŞİRKET hizmetlerini, ŞİRKET bilgilerini ve ŞİRKET 'in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ŞİRKET in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve ŞİRKET 'in yazılı izni ile mümkündür.

 

4.8. ŞİRKET, SİTE üzerinden KULLANICI/ÜYE tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ŞİRKET aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

 

KULLANICI/ÜYE ye ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak ŞİRKET için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya ŞİRKET in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’nın/ÜYE’nin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilebilir.

 

4.9. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde ŞİRKET tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ŞİRKET; ŞİRKET hizmetleri, ŞİRKET bilgileri, ŞİRKET telif haklarına tâbi çalışmaları, ŞİRKET ticari markaları, ŞİRKET ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

4.10 Tipografik hatalardan kaynaklanan sorunlarda SİTE kayıtları geçerli sayılır ve böyle durumlarda ŞİRKET mesuliyet kabul etmez.

 

4.11 Sitede kullanılan tüm bilgi, belge ve fotoğrafların kullanım hakkı aksi belirtilmediği sürece ŞİRKET’ e aittir. Yazılı özel izin olmadan tamamı ya da bir kısmı kopyalanamaz.

 

4.12 SİTE üçüncü parti sitelere erişim sağlayabilir. Bu durumda üçüncü parti sitelerin içerik yönetmeliği ve gizlilik kuralları ŞİRKET’i bağlamaz.

 

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 

ŞİRKET, SİTE ye erişilmesi, SİTE nin ya da SİTE deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ŞİRKET, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu SİTE ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE nin kullanılması ile ŞİRKET 'in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından feragat edildiği kabul edilmektedir.

 

6. DEVİR

 

ŞİRKET, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI/ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

7. MÜCBİR SEBEPLER

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ŞİRKET işbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ŞİRKET açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ŞİRKET 'nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve Web Sitesi Kullanım Sözleşmesinden kaynaklanacak ihtilaflar öncelikle Türk Hukukuna tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ŞİRKET 'in KULLANICI’nın/ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

 

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, ŞİRKET tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI/ÜYE ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadır. ŞİRKET, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

Taraflar yukarıda zikredilen hususlar noktasında açıkça mutabık kalmışlardır.